Fonoforese - aanvullende informatie

Bronnen: Fonoforese. Helend werken met stemvorken (Ronne van den Hurk, 2008); Fonoforese. De basis (Ronne van den Hurk, 2020).

De vergaande invloed van trillingsfrequenties, muziek en klank

Het effect van trillingsfrequenties op het lichaam, de ziel en de geest, heeft te maken met het natuurkundig gegeven dat geluid een medium nodige heeft om zich te verplaatsen. Geluid verplaatst zich vier keer sneller door water dan door lucht (zo’n 1500 meter per seconde), en door zout water weer wat sneller dan door minder zout water. Omdat ons lichaam voor meer dan zeventig procent uit water bestaat, is het een perfect resonantie-instrument. Geluid wordt via al dit water naar alle plekken in ons lichaam ‘vervoerd’. Hoe dichter het medium, hoe sneller geluid zich verplaatst. Onze botten geleiden het geluid het best, en geluid kan dan ook letterlijk ‘door merg en been’ gaan. Dit betekent dat je door middel van geluid zelfs de stamcellen in ons beenmerg kunt bereiken, zonder het lichaam fysiek te beroeren! Behalve dat je het lichaam door het gebruik van stemvorken met helende frequenties dus direct meer in evenwicht kunt brengen, ‘voed’ je tevens al de vloeistoffen in je lichaam met deze frequenties. Het is ook bekend dat water frequentie-informatie voor lange tijd kan vasthouden. Daardoor kunnen deze toegevoegde frequenties nog heel lang nawerken. 

Muziek en klank hebben een enorme invloed op onze gesteldheid. In oude culturen had klank altijd een belangrijke functie bij heling. In onze cultuur zijn de effecten van fijne energieën zoals klank, kleur en geur in de vergetelheid geraakt. Maar gelukkig komt er tegenwoordig weer steeds meer belangstelling voor. Alles is energie - de wet van Trilling - is een van de Universele wetten uit vele verschillende wijsheidstradities. Er zijn ook steeds meer wetenschappelijke inzichten die met deze eeuwenoude Universele wet overeenstemmen.

Stemvorken volgens de inzichten van Hans Cousto

Ik gebruik voor de fonoforese-behandeling kosmisch gestemde stemvorken naar de inzichten van Hans Cousto. Hans Cousto ontdekte de link tussen de bewegingen van de planeten en hoorbare tonen. Hij liet van deze frequenties stemvorken maken. In de praktijk is gebleken dat het gebruiken van deze kosmische frequenties heling teweeg kan brengen en een diep gevoel van verbondenheid en eenheid (heelheid). De wetenschap is helaas nog niet zo ver dat hier een onomstotelijke verklaring voor is.

Waar wel al veel onderzoek naar is gedaan, zijn de universele hermetische wetten, waar de wet van Overeenstemming er één van is: ‘Zo boven, zo beneden’, zo beneden, zo boven’. De planeten zijn een afspiegeling van het leven op aarde, en tal van grote wetenschappers hebben de orde en regelmaat hiervan onderzocht. Uit dit onderzoek zijn kosmische wetten ontstaan, die de beweging van de planeten in verband brengen met harmonische tonen. Deze tonen zijn de aangewezen klanken om ons lichaam weer in balans te brengen. Een methode om dit te doen is door de ritmes van de hemellichamen te beluisteren. Hoewel de ware mysticus de hemelse klanken kan horen, is dit niet weggelegd voor de gemiddelde mens. Maar de Zwitserse wetenschapper en muzikant Hans Cousto heeft dertig jaar geleden, op 2 oktober 1978, de zogenaamde ‘wet van het kosmisch octaaf’ ontdekt. Hij kon destijds niet vermoeden wat een impact dit zou hebben. Deze wet maakt het mogelijk de frequenties van de planeten te ‘vertalen’ naar het voor ons hoorbare gebied. Door het gebruik van stemvorken met deze trillingsfrequenties kunnen wij normale stervelingen deze klanken nu ook ervaren. Hierdoor kunnen we ons afstemmen op de golflengte van de diverse hemellichamen. Je wordt hierdoor meegenomen in het groter geheel, opgetild boven je kleine zelf uit, wat een diepe heling kan bewerkstelligen. Je ervaart op deze manier de ‘sound of silence’, met als gevolg een gevoel van eenwording, van rust, kalmte en vertrouwen. In de praktijk blijkt dat deze vorm van in contact komen met de kosmos ook fysieke klachten positief kan beïnvloeden.